Juridische
Disclaimer

Deze webtool en de daarin verstrekte informatie worden aangeboden op een 'as is' basis. Hoewel de Universiteit Antwerpen (hierna UAntwerpen) haar best doet om accurate en volledige informatie op te nemen in deze webtool geeft zij geen garantie, expliciet noch impliciet, voor de volledigheid en juistheid daarvan.

Aan de via deze webtool geleverde informatie kunnen om die reden geen rechten worden ontleend. UAntwerpen garandeert evenmin dat deze applicatie ononderbroken en/of zonder vertraging beschikbaar zal zijn.

Door het bezoeken van de webtool stemt u ermee in dat UAntwerpen geen aansprakelijkheid treft voor enige directe of indirecte schade voortvloeiend uit het gebruik van de webtool en van de daarin aangeboden informatie.

De webtool kan links of verwijzingen bevatten naar websites van derden waarover UAntwerpen geen zeggenschap of controle heeft. UAntwerpen is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van dergelijke websites van derden of voor links in die websites.
Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de informatie in deze applicatie, waaronder mede begrepen maar niet beperkt tot de materialen, foto's, illustraties, namen, logo's, merken en andere onderscheidingstekens behoren toe aan UAntwerpen of eventuele licentiegevers. Het beschikbaar stellen van deze informatie houdt geen licentie in voor het verveelvoudigen en/of verspreiden van deze informatie. Dergelijke handelingen zijn niet toegestaan zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van UAntwerpen of de betreffende derde, behoudens ingeval van wettelijk toelaatbare handelingen zoals het printen en downloaden van informatie van deze app voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.”

Waarom
registeren?

Het GLITCH Kompas is zowel met als zonder registratie te gebruiken. Echter biedt het aanmaken van een profiel een aantal voordelen.


Samenwerken?

Samenwerken wordt nog makkelijker. U kunt teamleden toevoegen aan uw project. Daarnaast kunt u taken toewijzen en chatten met de teamleden.

Meerdere projecten

Op uw profiel kunt u meerdere projecten aanmaken en bijhouden. Zo behoudt u het overzicht!

Overleg online

De online chat-functie maakt het mogelijk om online te overleggen en direct in contact te staan met de teamleden.

Documentbeheer

Bij iedere fase kunt u documenten toevoegen zodat alle documentatie centraal op één plek te vinden is.