Over
GLITCH

Een beredeneerd gebruik van fossiele energie is een absolute noodzaak om tot een duurzame samenleving te komen. Met het project GLITCH zetten we daarom in op de ontwikkeling van innovatieve energie-efficiënte en klimaatneutrale teelttechnieken en -systemen in de glastuinbouw.

SAMENWERKING DOOR MIDDEL VAN CO-CREATIE IS NOODZAKELIJK

GLITCH zet in op het innovatieproces zelf: hoe kunnen bedrijven door co-creatie met relevante stakeholders tot een succesvolle, koolstofarme innovatie komen? Ondernemers in de glastuinbouwsector ervaren namelijk dat steeds meer innovaties alleen mogelijk zijn door samenwerking met stakeholders in de keten.

GLITCH organiseerde daarom meerdere workshops en overlegmomenten waarbij verschillende partijen (telers, teeltadviseurs, onderzoekscentra, kennisinstellingen, producenten, toeleveranciers en bedrijfspartners) rond de tafel gingen zitten om tot een praktijkklare technologische innovatie te komen. Deze samenwerking vormt de basis voor het GLITCH Kompas. Het GLITCH Kompas vormt de vertaling van de gehanteerde co-creatieve aanpak naar het brede publiek.

Ziet u mogelijkheden tot verbeteringen, maar acht u het niet realistisch dit alleen aan te pakken? Geen nood! Het GLITCH Kompas wijst u en andere partners waarmee u wil innoveren de weg. Het GLITCH-Kompas neemt u mee op co-creatiereis van start (doel wat u wilt bereiken) tot einde (een praktijkklare innovatie).

Door intense samenwerking komen de 13 Vlaamse en Nederlandse partners tot concrete innovaties met een duidelijke invloed op CO2-reductie. Op deze manier willen we actief bijdragen aan een duurzame sector.


BREDE WAAIER AAN TECHNOLOGIEËN

De doelstelling van GLITCH is het ondersteunen van de glastuinbouwsector bij het ontwikkelen en implementeren van energie-efficiënte en klimaatneutrale technieken. Aan de hand van concrete demonstraties en overleg met partners uit de bedrijfskolom worden co-creatie trajecten gemanaged. Hiermee realiseren we cross-overs tussen de glastuinbouw en de hightech sector. We doen dit met diverse thema’s rond energiegebruik in de teelt van tomaat, sla, komkommer, aardbei en paprika.


Ga naar de Glitch-Innovatie website >

Waarom
registeren?

Het GLITCH Kompas is zowel met als zonder registratie te gebruiken. Echter biedt het aanmaken van een profiel een aantal voordelen.


Samenwerken?

Samenwerken wordt nog makkelijker. U kunt teamleden toevoegen aan uw project. Daarnaast kunt u taken toewijzen en chatten met de teamleden.

Meerdere projecten

Op uw profiel kunt u meerdere projecten aanmaken en bijhouden. Zo behoudt u het overzicht!

Overleg online

De online chat-functie maakt het mogelijk om online te overleggen en direct in contact te staan met de teamleden.

Documentbeheer

Bij iedere fase kunt u documenten toevoegen zodat alle documentatie centraal op één plek te vinden is.